Η ιστοσελίδα «www.stellashoes.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής καλούμενο ως «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστοσελίδα») διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.stellashoes.gr» λειτουργεί υπό την ευθύνη της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΠΙΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (εφεξής καλούμενη ως «Επιχείρηση»), με ΑΦΜ: 160594646 που εδρεύει επί της 25ης Μαρτίου 25, Επανομή, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 57500.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23920-42758

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα έχει γίνει αποδοχή των όρων σύμβασης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, η επιχείρηση μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων και κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (online session), όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Κάθε φορά που πληρώνετε με τη Viva Wallet, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Viva Wallet κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128-bit. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο φυλλομετρητής σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128-bit και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της Viva Wallet αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της Viva Wallet, σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο συναλλαγών

Η Viva Wallet Υπηρεσίες Πληρωμών είναι Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές τραπεζικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση της Viva Wallet. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στη Viva Wallet είναι εμπιστευτικές. Στο πλαίσιο της πιστοποίησης PCI-DSS, η επιχείρηση μας σε συνεργασία με την Viva Wallet, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.